Uppdrag4

January 12, 2019 | Author: Fredrik | Category: Magnetic Field, Electric Field, Physics & Mathematics, Mathematics, Mechanics
Share Embed Donate


Short Description

Download Uppdrag4...

Description

Välkommen till ditt fjärde uppdrag i Fysik 2! Redovisning: Ditt

färdiga studieuppdrag skickar du in här i Novo. OBS!!! Det går inte att sända uppdraget via mail till webbläraren. Rättning:

ebbäraren ebbäraren kommenterar ditt inskickade uppdrag i Novo.

Övrig information: •

  samtliga uppdrag gäller att redovisa fullständiga l"sningar. #ppställda ekvationer och uttr$ck i uppgifterna ska vara f"rklarade och motiverade. Detta kan ske genom lämpligt kort resonemang% där du f"rklarar hur du tänker med hänvisning till kända samband eller metoder% metoder% som du b$gger din l"sning på. &orrekt enhet ska anges i f"rekommande fall.När du skall skriva matematiska tecken 'bråk% olikheter m.m.(% finner du sådana under s$mbolen)rågorna finns också i en vanlig wordfil% som du finner längst ner i detta uppdrag. Det går bra att redovisa dina beräkningar direkt i denna% och sedan bifoga den på avsedd plats. *nvisningar f"r att skriva matematiska tecken% finner du i wordfilen.Om du är osäker på att at t använda datorn kan du g"ra vanliga handskrivna l"sningar och sedan antingen scanna in sidorna eller digitalfotografera dem. Du infogar sedan bilderna i en fil som du bifogar längst ner i detta uppdrag.)igurer kan h+älpligt g"ras med ritverkt$gen i ord om du inte har tillgång till ett bättre ritprogram. ,tt bra och lättanvänt verkt$g f"r att rita grafer är -raph ./ som du kan ladda hem från http011padowan.dk1graph1 http011padowan.dk1graph1.. Om du vill använda andra avancerade matematikprogram matematikprogram eller ritprogram är du naturligtvis välkommen att g"ra detta.

Uppgifter 2. 3vå små små ladd laddni ninga ngarr% 42 5 67%89 n: och 4 7 5 ;%ilka krafter krafter på på laddningarna laddningarna?? @ita en figur figur som visar visar de elektriska elektriska krafter krafter som som verkar på 42 och 47. b. Bestäm Bestäm avstå avstånde ndett mellan mellan laddni laddninga ngarna rna..

nfoga din l"sning nedan a(

Båda har samma kraft% 99 µN% eftersom laddningarna påverkar varandra. Om den positiva laddningen påverkas av en kraft på 99 µN måste även den negativa laddningen g"ra det.

b(

 F =k 

Q1 Q 2 r

2

r=

k Q 1 Q2  F 

−6

 F =55 × 10  N  9

2

2

k =8,99 × 10  N m / C  Q1=2,65 nC  Q2=−4,75 nC 

r=9

−9

8,99 × 10 × 2,65 × 10

−6

( 55 × 10 ) −2

r ≈ 4,5 × 10 m

−9

×− 4,75 × 10

−3 ≈ √ 2,1 2,1 × 10

7. Spänningen mellan två parallella horisontella metallplattor är 7. *vståndet mellan plattorna är ilken >ilken riktning riktning har har elektro elektronen nen då då den lämnar lämnar fältet? fältet? nfoga din l"sning nedan Denna kunde +ag inte räkna ut. Cur g"r man?

Obligatioriska Obligatiorisk a laborationer

 samband med kapitlet om krafter har du genomf"rt hem resp. webblaborationen webblaborationen E Magnetiska fält E. E. Bifoga din laborationsrapport laborationsrapport här!

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF