Al Saselea Ritual Tibetan

February 10, 2019 | Author: costel-luca-9527 | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Fragment din cartea "Ochiul renasterii" de Peter Kelder...

Description

Partea majoră din energia liberă a unei finţe omeneşti obişnuite, - explică colonelul, - este reprezentată de energia sexuală – energia serei de reproducere. Marea majoritate de oameni cu uşurinţă o celtuieşte, !n timpul actului sexual, pentru propria plăcere. "ată de ce deseori, c#nd apare necesitatea de a olosi energia liberă  !n scop de apărare apărare sau sau !n lupta pentru pentru supra$ieţuire, supra$ieţuire, ea numai există există !n organism. organism. %i acolo, unde a$em o atitudine mai raţională a omului aţă de orţa $itală, organismul c#ştigă cu uşurinţă boala. &n caz contrar, el pierde lupta cu ea, find orţat, !n scopul depăşirii actorilor atali, să micşoreze orţa unor uncţii $itale şi importante, dar nu critice !n acel moment, compens#nd, astel, pe baza energiei lor, insufcienţa celei celtuite iraţional. 'ondiţionate de aceasta, tulburările şi greşelile uncţionale se acumulează treptat. '#nd !nsă cantitatea lor trece in calitate, ele se ancorează şi se fxează !n codul genetic. "raţionala şi nedemna utilizare, utilizare, aţă de finţele conştiente, a propriei energii este principala cauză a marii majorităţi de nenorociri personale şi interumane, deoarece toate acestea se răsr#ng negati$ nu doar !n plan fzic, ci şi !n plan psiic, nu doar asupra indi$izilor !n parte, ci şi asupra !ntregilor naţiuni. (a sigur, nici nu poate f $orba despre rearanjarea şi transormarea calitati$ă a energiei libere sexuale – atunci c#nd este irosită !nnmod necontrolat. Persoanele !şi fxează singure limita pe care nu o pot depăşi !n dez$oltare. )in prostie sau dintr-o ne!nţeleasă nebunie iresponsabilă, oamenii bene$ol se agaţă de partea lor animalică, condamn#ndu-se condamn#ndu-se la o dependenţă !nrobită !nrobită aţă de această parte joasă a propriei naturi. Pentru a de$eni *supraom+ – şi de apt aceasta este unica şi normala demnă calitate a $ieţii unui om ade$ărat – e necesar de a !n$ăţa cum se economiseşte energia sexuală, de a o concentra !n corp şi a o *transmuta+, orient#nd-o din cel de-al doilea $#rtej cara !n toate celelalte, şi !n special – !n ultimele două de sus. )ar prin aceasta să a$em grijă să nu lipsim cel de-al doilea $#rtej s/adistana complet de energia liberă, deoarece din el energia pleacă, automat, şi !n cel mai de jos – primul $#rtej muladara, responsabil de construcţia carcasei corpului corpului fzic - aparatului locomotor, adică a oaselor, a muşcilor şi atendoanelor. 0nergia liberă trebuie să fe repartizată armonios !ntre $#rtejuri care, !n mod natural *!mpletindu-se+ !n rotaţiile lor. Pentru a ajunge la aceasta, este necesară respectarea unor anumite reguli ale abstinenţei sexuale, despre care $om $orbi mai t#rziu. 1 ridica orţa $itală !n sus e simplu. )ar pentru a o ace, trebuie să o a$eţi. 1ceasta explică cauza principală a eşecurilor, care pe parcursul a sute de ani !i urmăreau !n 2rient pe mulţii căutători ai *elixirului nemuririi+. nemuririi+. 'ăci, !n tradiţiile occidentale ale ordinelor religioase, exista practica abstinenţei orţate – inibarea agresi$ă !n sine a dorinţei sexuale. &ncerc#nd !n acest mod de a supune energia sexuală, adepţii pur şi simplu distrugeau bazele $italităţii corpului. 0xistă doar o singură cale de a controla cel mai puternic şi nără$aş aspect al puterii din om – energia lui sexuală, care se maniestă prin pasiunea pasiunea iubirii – cea mai de netrecut din dorinţele umane, de a o dez$olta la maxim şi apoi de a o transmuta. 3ici inibarea, nici a$orizarea ei nu duc la nimic. Prima nu permite puterii de a se dez$olta, a doua – o !mprăştie ără rost. %i  !n primul, şi !n al doilea doilea caz, omul omul răm#ne !n pierder pierdere, e, deoarece deoarece !şi iroseşte iroseşte posibilitatea posibilitatea de a acumula energia liberă şi a o aplica conştient.

 4ransmutar  4ransmutarea ea orţei sexuale sexuale lama o eectuează eectuează prin intermediul intermediul celei de a şasea şasea mişcări ritual uddi5ana banda. 6e practică doar atunci c#nd !n corp se simte prezenţa dorinţei sexuale, care semnalizează despre prezenţa unei cantităţi sufciente de energie liberă. 'ea de-a şasea mişcare rituală constă !n următoarele7 st#nd drept !n picioare aceţi o inspiraţie ad#ncă, contractaţi sfncterul anal, sfncterul $ezicii urinare, !ncordaţi muşcii bazinului şi părţii de jos a peretelui abdomenului, iar apoi rapid $ă !nclinaţi, rezemaţi m#inile !n şolduri şi intensi$ expiraţi prin gură produc#nd sunetul*8a-a-a-a-a--+, eliminand din plăm#ni tot aerul, inclusi$ şi pe cel aşa numit restant, după aceasta trageţi c#t mai tare abdomenul, ridicand diaragma şi relaxand abdomenului, apoi $ă !ndreptaţi. 9ărbia pe parcursul acestei mişcări trebuie să fe lipită de gropiţa suprasternală, palmele se a:ă pe talie. Menţin#nd poziţia cu abdomenul tras !n interior c#t mai mult timp posibil – at#ta timp pe c#t $ă permite reţinerea respiraţiei, relaxaţi diaragma, ridicaţi capul şi inspiraţi ad#nc oarte calm. ;estabilind respiraţia, repetaţi. )e obicei, pentru a redirecţiona energia liberă şi a*dizol$a+ dorinţa sexuală apărută, sunt de ajuns trei repetări. )e dorit să nu eectuaţi mai mult de nouă repetări ale celei de-a şasea mişcări rituale !ntr-o singură dată.  'a antrenament, cea de-a şasea mişcare rituală se ace o dată pe zi !ntr-o singură rundă cu nu mai mult de nouă repetări. &nsuşirea se ace treptat, !ncep#nd cu trei repetări şi adăug#nd săptăm#nal c#te două. *"mplementarea+ *"mplementarea+ practică a acestui exerciţiu este posibilă oriunde şi oric#nd cu condiţia ca stomacul şi intestinnul să nu fe prea plin şi, de asemenea, ca să fe prezent semnalul corporal al dorinţei sexuale i$ite. Mai mult ca at#t, cel care a !nsuşit mişcarea a şasea rituală, eectuează calm cu uşurinţă o expiraţie pe deplin completă ără a se apleca şi ără a atrage atenţia. "ată de ce practicarea practicarea transormării energiei energiei sexuale !n orţă $itală este $alabilă oriunde şi oric#nd, !n orice moment, c#nd se atestă apariţia !n corp a dorinţei sexuale.  0xistă doar o singură dierenţă !ntre un om obişnuit sănătos, puternic, inteligent şi un supraom, care deţine puterea magică şi capacitatea de a utiliza după propria dorinţă calităţile special ale conştientizării, ce-i descide calea !n perceperea lumilor paralele. 0a constă !n atitudinea complet opusă aţă de propria energie liberă.
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF